Ochrana osobních dat v internetovém obchodě Motopoklady.cz

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel obchodu s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Emailové zprávy jsou uživatelům zasílány pouze v rámci vyřízení objednávek a nabídek.
K zasílání novinek emailem, informací o změně zboží dochází pouze pokud si toto nastavíte v rámci Vašeho účtu. Vždy je možné tyto zprávy deaktivovat.